Friday, 6 June 2014

ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ! !

ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ।  ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ,  ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਲਾਂਘਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।  ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਉ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਾਰੇ - ਮਾਰੇ  ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਨੀਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔऱ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇੰਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਲੋਂ ਅਸੀ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਦਮ ਲਗਾਕੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਉਂਜ ਹੀ ਅਸੀ ਵੀ ਨਿਠੱਲੇ ਬਣਕੇ ਢਿੱਡ  ਦੇ ਜੂਗਾੜ ਲਈ ਮਾਰੇ - ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ।  ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਔऱ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।  ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼  ਕਰਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
Post a Comment